TAI CHI TAO LELYSTAD DRONTEN

JAN KRAAK

JAN KRAAK

Jan is de grondlegger van het Tai Chi Tao zoals we dat in Nederland hebben leren kennen. Jan is altijd een breedspectrum mens geweest en heeft vanuit die visie de heelheid altijd in beeld gehouden. Jan heeft Tai Chi terug gebracht naar zijn basisbegrippen zodat het eenvoudig is geworden en iedereen zijn voordeel er mee kan doen. Zo heeft Jan samen met zijn vrouw Alie,Ted Duijvestijn en Martin Wessels de Oostelijke Groep van Tai Chi Tao / Qi Gong leraren opgericht. Een herachie loze groep van leraren die enthousiast het Tai Chi goed uitdragen.

naar website

TAI CHI TAO GROEP

De Tai Chi Tao Groep is de groep leraren die zijn opgeleid en werken  vanuit het gedachte- en bewegingsgoed van het Tai Chi Tao principe zoals Jan Kraak  dat heeft gevonden en zijn eigen vorm Tai Chi Tao heeft ontwikkeld. Het is een toegankelijke manier om de principen van Taijiquan onder de mensen te brengen en iedereen het voordeel er van kan ervaren. De  leraren geven verder zelf vorm aan hun Tai Chi Tao zoals ze dat in basis hebben meegekregen en aangevuld met ontwikkeling die ze bij anderen Tai Chi beoefenaars hebben opgedaan.   Bij onze leraren staat de zelfontplooiing van de cursisten voorop. We bemoedigen cursisten tot onderzoek om zo zijn/ haar weg van Harmonie te vinden. Juist de stuikelblokken zijn je momenten van groei en bewustwording. Zodat  de cursisten zelf hun eigen Tai Chi Tao ontwikkelen en hun eigen bewegingsvrijheid leren kennen. 

naar website

TAI CHI TAO SITES