vrede bewaren uitleg

WELKOM OP ONZE  SITE

 TED en INA DUIJVESTIJN

VREDE BEWAREN


Verheerlijk niet de zeer begaafden,

En mensen zullen niet wedijveren.

Hecht geen grote waarde aan goederen die moeilijk te krijgen zijn,

En mensen zullen geen dieven worden.

Wees niet gericht op verlangens.

En de geest der mensen zal niet verward worden.


Ontwikkelde Personen leiden anderen daarom door

Hun geest te openen,

Hun middelpunt te versterken,

Hun verlangens te verminderen,

Hun karakter te versterken.


Laten de mensen altijd handelen zonder strategie of verlangen;

Laten de schrandere het niet wagen te handelen.

Handel zonder daad,

En niets is zonder orde.